Odling | Sticklingsförökning  
 

De äldsta förökningssätten var frösådd och delning. Sticklingförökningen kom därefter i bruk. Metoden hade sina nackdelar med stort bortfall under vinterperioden. Först med växthusproduktion kan lönsamheten bli bra. Idag produceras ett stort antal ”bordsrosor” med sticklingförökning.

Med sticklingförökning får man en planta som har samma rot som grenverk.

En stickling är en del av en planta, som man får att bilda egna rötter. De rotäkta rosorna får därför sina egna egenskaper och påverkas inte av en grundstam, som den okulerade rosen gör. Allt som kommer upp ur marken är den rosen som man avsett att plantera och inga vildskott finns. Detta gör att rosen kan frysa ner lite djupare än en okulerad ros kan göra och blir därmed ca en zon härdigare.

En moderplanta är en planta som man använder att föröka på. Kvaliteten och friskheten på moderplantan är avgörande för hur sticklingsarbetet ska arta sig. Växthusdrivna moderplantor har bättre grobarhet hos sticklingarna än de som vuxit på friland. Du kan också komma igång med produktionen tidigare på säsongen. Vissa sorter är lättare att föröka än andra. Arter är i princip lättare att föröka med sticklingar än sorter.

Vid sticklingsförökning användes årsskotten. De skall vara halvmogna och något förvedade. De ”blöta” skotten (de som lätt bryts) rotar sig inte och ej heller de alltför grova. Man får alltså inte ut mer än 3 - 5 sticklingar per årsskott, naturligtvis beroende på vilken sorts ros du ska föröka. Tjockleken på sticklingen har inte så stor betydelse. När skotten vuxit till sig under säsongen och börjat sätta blomma är det dags att ta sticklingar, alltså i slutet av juni och början av juli.

Å HÄR GÖR DU:
• Klipp en stickling över två bladpar. Nedersta bladet dras av och det övre kortas in, så att 2-4 småblad är kvar.
• Sticklingarna sätts ner i en såjordsblandning med perlit eller annat genomsläppligt material utan näringstillförsel. Sätt gärna i brätten med små hål. Användes kruka, så sätt i ytterkanten.
• Vattnet och framför allt syret i vattnet är mycket viktigt för rotningsprocessen. Vattnet transportereras framför allt vid kanten av krukan. Vattna ordentligt och sätt över en mjölkfärgad plastkasse för att hindra avdunstning.
• Rotningen tar 3-5 veckor beroende på sort.
• Uppkrukning med näringrik jord sker så snart rotning skett.

u kan ta sticklingar sent på hösten eller tidigt på våren, då utan småblad. Sticklingarna bör då vara längre och förvaras frostfritt under vintern. Uppkrukning sker även då så snart rotbildning skett. Växthus är ett måste i detta fall.

Delning
Har du en rotäkta ros kan du sedan dela rosen och ge bort till vänner. Det är ju samma rot som grenverk. Detta var antagligen en av de äldsta förökningsformerna. En okulerad ros kan i vissa fall också delas, men då får du troligen bara underlaget med dig och det var kanske inte vad du tänkt dig.

Frösådd
Frösådd lämpar sig enbart på rena arter om man ville ha samma ros som man tänkt sig. I förädlingsarbetet använder man däremot frösådd som ett led att plocka fram lämpliga korsningar. Frösådd är även den en av de äldsta förökningssätten.


 

Hem

skriv ut artikeln | stäng fönster