Rosbanken i Simrishamn - en bank med återbäring!

Upprinnelsen till det hela började sommaren 2003 när journalisten och författaren Mia Gröndahl påbörjade och drog i gång ett arbete med att inventera gamla rosor på Österlen. Vilka områden som innefattas i begreppet Österlen är ofta ett ämne för diskussioner och rör man sig i husmäklarnas värld börjar det i Hörbytrakten. I min och många andras värld är det på ett ungefär sydöstra Skåne med en linje Brösarp -Ystad och det är här som de inventerade rosorna finns och som i skrivande stund är uppe i ett antal av mer än 220 stycken, fördelade på dryga femtiotalet byar.

Ett annat resultat av inventeringen blev att det bildades en förening, Österlens Kulturhistoriska Rosor (ÖKR), med syfte att dokumentera, informera och sprida kunskap om de kulturhistoriska rosorna på Österlen.

Med tiden växte det fram en idé om att skapa en rosbank i Simrishamn med de inventerade rosorna som grund. Dåvarande kommunträdgårdsmästaren Rolf Carlsson hade en välvillig och positiv inställning till historiska rosor och dess beskyddare, ÖKR, vilket ledde till att diskussioner och planering påbörjades.

En grönyta på ca. 1500 kvm med det i sammanhanget passande namnet Rosentorget, någorlunda centralt beläget i Simrishamn, befanns vara en utmärkt placering för en rosbank.

Rosentorget var en gång i tiden en del av Stadshagen, grönområdet som låg i omedelbar närhet till staden, endast skild från bebyggelsen av en stenmur. I modern tid kan man väl inte påstå att området gjort skäl för sitt namn då 98% av ytan utgjorts av gräsmatta och resterande 2% fördelats på en rabatt med  ´The Fairy´och en rabatt innehållande blandad kompott av diverse floribundor och tehybrider med varierande livskraft.

Rosbanksplanerna konkretiserades allt mer och 2007 påbörjade två av Österlens rosplantskolor arbetet med att föröka upp en stor del av de inventerade rosorna. Våren 2008 utförde kommunen arbetet med att gräva bort den gamla jorden i de blivande rabatterna och lägga dit ny rosjord bestående av gödslad och kalkad låghumifierad torvmull samt lera.

Onsdagen den 15 juni blev det så dags att plantera de 150 första rosorna. ÖKR hade bjudit in de personer som bidragit med inventeringsmaterial så att de fick en chans att plantera just "sina" rosor och även de kringboende hade blivit inbjudna för att hjälpa till. Arrangemanget blev välbesökt och stämningen var på topp då vår Herre bjöd på strålande solsken och kommunen bjöd på jordgubbar och glass.

Söndagen den 26 oktober planterades ytterligare tvåhundra rosor. Regnet öste ner men en tapper liten skara lyckades få ner alla rosorna i jorden och man slapp i alla fall att vattna.

Sommaren 2009  planterades ytterligare ett femtiotal rosor och Rosbanken invigdes officiellt på Österlens Rosfest i juli.

Rosentorget är ständigt öppet för allmänheten och rosexperter och POM:s forskare är välkomna på besök vilket förhoppningsvis leder till att en del av de okända sorterna kan sortbestämmas. Förutom att varje sort har fått ett nummer använder vi än så länge en del lokala namn, som till exempel ´Hannas Ros´.

Rosen är uppkallad efter den unga kvinnan Hanna som brutalt mördades i Yngsjö i mars 1889 av sin make Per Nilsson och hans mor, den svartsjuka och dominerande Anna Månsdotter. I trädgården på Hannas föräldrahem norr om Brösarp står än idag den ros som såg henne växa upp.     

Förmodligen kommer man även att hitta en del "dubbletter". En sort kan beroende på växtplats och de förhållanden som råder just där få helt olika karaktär och utseende jämfört med samma sort på annan växtplats så att det förefaller vara två olika sorter.

Förhoppningsvis kan Rosentorget bli ytterligare en attraktion för trädgårdsintresserade turister och besökare med förutom den rena njutningen för sinnena syn och doft även erbjuda möjlighet för olika roskurser, guidningar och allt som kan tänkas höra hemma i ett prunkande rosenparadis mitt i stan.

Varmt välkomna till Österlen !

Copyright 2007 © Österlenrosor

 
 
 
 

Tillbaka