Odling | Okulering
 
 
 

Om man vill föröka rosor finns det flera olika metoder att göra detta med, t.ex stickling, frö, meristem eller avläggare. Den metod som här skall beskrivas kallas för okulering. Ordet okulering kommer från latinets oculus som betyder öga. Ögat i detta fallet är den bladknopp som sitter i bladvecken på årsskotten.

Den rent praktiska odlingen inleds med att våren år 1 plantera ut grundstammar i form av ettåriga fröplantor av en vildros t.ex Rosa canina eller multiflora. Plantorna planteras med rothalsen strax ovanför markytan för därefter kupas upp med jord.

I augusti är det så dags för själva okuleringen. Från den sort man vill föröka letar man upp och klipper av lagom tjocka årsskott. Årsskotten ska vara förvedade men ändå fortfarande i god växt samt fria från sjukdomar. Bladen klipps av så att det blir kvar ett kort bladskaft. Även taggarna plockas bort för att rent praktiskt kunna hantera pinnarna under okuleringsarbetet. Om inte okuleringen sker i direkt anslutning till klippningen av riset (pinnarna) ska dessa förvaras svalt och fuktigt.

Och nu ett försök att förklara själva okuleringsmomentet:

Börja med att fatta roskvisten i toppänden med ena handen och den för ändamålet avsedda okuleringskniven i den andra. Placera knivseggen strax nedanför ögat ( det som sitter i bladvecket och inte i ansiktet) och skär ut en tunn flisa. Skär sedan ett T-format snitt i barken på rothalsen på grundstammen. Vik sedan med knivens hjälp ut barkflikarna och stoppa ner rosögat under barken.

Snittytorna får inte under något moment vidröras med fingrarna eller på annat sätt förorenas.

Efter det att ögat kommit på plats förseglas alltihopa med en speciell gummilapp, alternativt gummiband eller bast. Förhoppningsvis kommer ögat att efter ca. 2 veckor ha vuxit fast på grundstammen.

Våren år 2 klipps hela grundstammen av 1 cm ovanför ögat. På försommaren växer ögat ut och blir ett skott. För att detta skott ska förgrena sig måste man på de flesta sorter när skottet blivit ca. 1 dm långt toppa ( pincera) det på ca. 4-5 cm höjd. Ev. upprepning en gång senare.

Hösten år 2 är rosplantan färdig att grävas upp till försäljning eller för plantering där man vill ha den.

 

 


 

Hem

Skriv ut artikeln