Odling | Sticklingsförökning
 

  De äldsta förökningssätten var frösådd och delning. Sticklingförökningen kom därefter i bruk. Metoden hade sina nackdelar med stort bortfall under vinterperioden. Först med växthusproduktion kan lönsamheten bli bra. Idag produceras ett stort antal ”bordsrosor” med sticklingförökning.

Med sticklingförökning får man en planta som har samma rot som grenverk.

En stickling är en del av en planta, som man får att bilda egna rötter. De rotäkta rosorna får därför sina egna egenskaper och påverkas inte av en grundstam, som den okulerade rosen gör. Allt som kommer upp ur marken är den rosen som man avsett att plantera och inga vildskott finns. Detta gör att rosen kan frysa ner lite djupare än en okulerad ros kan göra och blir därmed ca en zon härdigare.

hela artikeln
 

 
 
 
 

Copyright 2007 © Österlenrosor                                           Till startsidan (index)

sidan 1 | 2 | 3 | 4