Rosresa med Österlenrosor 10 juli 2017

 

Årets resa gick till Själland där vi besökte Gerlevparken och Fredensborgs Slott.

Gerlevparken

Gerlevparken vid Jægerspris kallas också Rosenparken eftersom den innehåller en fantastisk samling av såväl historiska rosor som förädlade rosor från Poulsen Roser.

Valdemar Petersen startade på 1920-talet plantskola i Løve där han samlade, provade och förökade upp de bästa gamla rossorterna. Han fortsatte arbetet i närmare 50 år och det blev mer än 500 sorter och arter. Fonden for Træer og Miljø hade Drottning Ingrid som protektor, när hon blev uppmärksammad på att denna fantastiska samling skulle vara i fara när Valdemar Petersen inte längre kunde klara arbetet avtalades det att hela samlingen skulle flyttas till Gerlevparken vilket också skedde 1984.

Poulsen Roser i Danmark är en av världens ledande rosförädlare. På meritlistan kan nämnas den allra första floribundarosen Rödhätte och en av de mest odlade och planterade rosorna i Sverige - Nina Weibull. Här i parken kan man se ca. 150 olika sorter, från den första som blev marknadsförd 1912 och alla andra sorter fram till idag.

Om man som besökare skulle tröttna på rosorna finns i parken också Den Danske Træsamling som innehåller ca 75 olika arter.

Parkens skötsel sker helt ideellt av föreningen Gerlevparkens Venner.


Fredensborgs Slott

Fredensborgs slott blev byggt som jaktslott för Fredrik IV av Danmark 1719. Efter drottning Juliana Marias död 1796 användes slottet sällan. Det var inte förrän Kristian IX av Danmark fattade tycke för slottet på 1860-talet, som man började bebo det igen i längre perioder. I dag använder sig drottning Margrethe II av slottet tre månader om våren och tre månader om hösten.

Fredensborgs Slottsträdgård är en av Danmarks största historiska trädgårdsanläggningar. De långa alléerna som utgår från slottet i stjärnform bär drag av trädgårdens ursprungliga franska barockstil. På vandring genom parken får man se och uppleva den talrika utsmyckningan med skulpturer.

En del av trädgårdsanläggningen med bl.a rosenträdgården är reserverad för den kungliga familjen men är i juli månad öppen för allmänheten.