.

Söndag 17/2 kl.15.00

Slå an naturens kraft - ett föredrag med Eira Ahlgren

Under alla tider hängde det verkliga odlandet ihop med det andliga och naturen. Bara under industrialismen blev vi helt avklippta. Är du medveten om din roll i odlingen? Nyttja din kraft för att nå full potential i odlingen. Föredraget pekar på hur det blev så här och ställer frågor för begrundande framåt.

Eira Ahlgren är en mångsysslare inom trädgård. Hon är utbildad trädgårdsingenjör och naturbrukslärare. Har arbetat med att ta fram och återanlägga historiska trädgårdar vid Drömmarnas hus och Katrinetorp i Malmö.
Egen plantskola i Ingelstorp med bl.a rotäkta rosor.

Entréavgift för medlemmar i Österlenrosor 30 kr, övriga 60 kr.

Fika kostar 20 kr.

Plats: Samlingssalen, Österlens Museum, Storgatan 24 i Simrishamn.

Söndag 24/3 kl.15.00

Ett rosenskimrande föredrag med Karl-Fredrik på Eklaholm

Under föredraget skapar Karl-Fredrik vackra arrangemang med rosor. En bukett lottas ut eller ges till person som förtjänat den.
Bilder visas från de många trädgårdar han besökt - naturligtvis med rostema!

Karl-Fredrik har varit florist för Norska Kungahuset, varit delaktig i arrangemangen till Nobels Fredspris och arrangerat flertalet trädgårdsmässor och utställningar.
Gården Eklaholm där han nu bor och verkar ligger i Hagestad Radby på Österlen.

 

Entréavgift för medlemmar i Österlenrosor 0 (noll) kr , övriga 60 kr.

Fika kostar 20 kr, 0 kr för medlemmar.

Plats: Samlingssalen, Österlens Museum, Storgatan 24 i Simrishamn.

Söndag 7/4 kl.13.00

Rosbeskärning på Rosentorget


På Rosentorget finns det en hel del rosor av olika sorter och typer att klippa. Medlemmar i Österlenrosor ges möjlighet att själva prova på. Det blir kortfattad men förhoppningsvis saklig och nyttig information om rosbeskärning med tips och förslag på hur man
kan göra.

Platsen för rosbeskärningen är Rosentorget i Simrishamn.

Oöm klädsel rekommenderas och medtag gärna egen sekatör och/eller grensax.

Vi bjuder på fika.

 

Söndag 14/4 kl.15.00

”Alla dessa trädgårdar vi*trodde var våra.”

Annalena Maurin berättar och visar bilder från ett helt liv med varierande växtlighet. Från petunior i barndomens balkonglåda över ätbara skönheter i Svinabergas uppgrävda gräsmatta, en gammal igenvuxen skolträdgård på Bornholm som fick nytt liv, en kulle med en rhododendronbuske på Lerbergstorp som blev en underbar rosenträdgård. Därtill drömda, litterära trädgårdar på Visingsö med uppläsning ur nyligen utkomna trilogin ”Röster” och till sist en djup-dykning i vinterns rosendrömmar på Tobisborgsgatan 9.

Hon avslutar med att föra an i Österlenrosors egen rosenlängtande signaturmelodi som alla kan sjunga med i.

(”vi ” inkluderar i högsta grad maken Jean-Louis.)

 

Entréavgift för medlemmar i Österlenrosor 30 kr, övriga 60 kr.

Fika kostar 20 kr.

Plats: Samlingssalen, Österlens Museum, Storgatan 24 i Simrishamn.

Lördag 4/5 kl. 10.00-13.00
Växtmarknad och Vårlökar

Även i år blir det växtmarknad tillsammans med Tjörnedala Trädgårdsförening och Österlens Trädgårdssällskap i trädgården på Österlens Museum.

Cecilia Wingård och Eva Fristedt finns på plats och berättar om årets planteringar.

Medlemmar ges tillfälle att sälja eget överskott av plantor eller annat som hör ihop med trädgård. Även medlem som är egen företagare i branschen är välkommen att delta.

Med bil nås porten längst in i trädgården genom att köra upp från Yngve Östbergs väg mellan Ica och Netto.

Alla är välkomna att fynda växter, prata växter och utbyta erfarenheter. Fritt inträde, fika finns att köpa.

 

Medlem i föreningen Österlenrosor blir Du genom att betala in 100 kr till bg 323-5645

För ytterligare information, vänligen kontakta Else Olsson, tel. 070-73 33 407 eller e-post: info@osterlenrosor.se


 Till startsidan (index)