Ros 91  
     
 

 
     
 

En underbar ros som upptäcktes i vägrenen till ”Himlabacken” i Grevlunda. Vid närmare inspektion visade
det sig att rosen med sina tätt fyllda och doftande blommor i rosa fanns i flera bestånd längs vägen. På backens höjd, dold bakom en häck, skymtade en trädgård med ett tillhörande hus. Kom rosen ursprungligen från trädgården? Hur kunde det i så fall komma sig att den hade hamnat så långt utanför sin trädgård? Mysteriet
växte när jag upptäckte samma ädla ros längre ner i backen, fast nu på andra sidan vägen!

Gudrun Berglund, som bodde i huset på höjden, kunde ge en förklaring. Vägen genom backen anlades på
1930-talet, som ett nödhjälpsarbete. När vägen skulle anläggas tvingades husets  ägare Else Olsdotter
Rasmusson släppa till en del av sin trädgård till vägbygget. Så kom det sig att rosbuskaget delades och
hamnade på båda sidor om den nya vägen. Else Olsdotter var fäst vid sin trädgård. Hon levde nästan ett helt
sekel i gården på backen, från 1857 till sin död 1946. Rosen kan ha planterats så tidigt som på 1860-talet.
Se även ros 92.

Fyndplats: Grevlunda

Fynddatum: 8 juli 2003

Blomman: Tätt fyllda blommor i rosa till mörkrosa skiftningar.

Blad och taggar: Mellangrönt, friskt bladverk. Få taggar.

Doft: Väldoftande.

Blomning: Engångsblommande. Från sista veckan i juni och fyra veckor framåt.

 
 

Fler bilder av Ros 91
 

 
 
 
 

Rosor           Fyndplatser            Historia           Bilder           Tillbaka till Rosentorgets karta