Ros 108  
     
 

 
     
 

En härlig röd polyantharos med gamla anor. Rosen upptäcktes i Hejdegårds trädgård, anlagd kring 1914, i samband med att trädgårdens gamla rosbestånd inventerades 2003. Rosen blir ca 80 cm hög, troligtvis högre om den inte beskärs.

Fyndplats: Hagestad

Fynddatum: 21 juli 2003

Blomman: Små (3 cm i diameter) klart röda blommor i vippor.

Blad och taggar: Spetsiga blad, bladstjälkar rödaktiga. Borst på blomklasens stjälk.

Doft:

Blomning: Riklig och kontinuerlig blom från juni till långt ut på hösten. Kan drabbas av mjöldagg.

 
 

Fler bilder av Ros 108
 

 
 
 
 

Rosor           Fyndplatser            Historia           Bilder           Tillbaka till Rosentorgets karta