I arkivet | Rosentorget

Lite om rotskott

Klicka på bilderna om man av någon anledning önskar se dem större

Många av sorterna här på Rosentorget har en förmåga att bilda rotskott. Denna förmåga kan vara både på gott och på ont. Till det goda får räknas att det kan vara ett sätt att föröka och få nya buskar av en sort eller att det befintliga buskaget blir större och fylligare.
Men rotskotten kan ibland även bli ett problem. En del sorter är väldigt aggresiva och skickar iväg utlöpare flera meter och dyker upp där man inte vill ha dem och till och med kväver och tar död på andra befintliga växter.

Sortgrupper som brukar bilda rotskott i större eller mindre mängd är t.ex pimpineller, rugosor och gallicor.

Man kan alltid diskutera vad man ska kalla saker och ting men vi har valt att skilja på begreppen rotskott och vildskott. Vildskotten växer ut från roten på okulerade rosor, dessa skott blir alltså nya vildrosor och inte den ädla sorten eftersom roten är just en vildros.
En okulerad ros som är planterad med förädlingsstället under markytan kan bilda rötter på den del av grenarna som finns i marken. Från dessa rötter växer då ut skott, så kallade rotskott, som blir av samma sort som moderplantan.
sticklingsförökade rosor består både rot och grenar av samma sort, nya skott blir alltså alltid samma sort som moderplantan oavsett om de växer ut från roten eller från grenarna.
På Rosentorget finns rosor som är förökade både genom okulering, sticklingsförökning och som rotskott.
Till de okulerade plantorna har använts Rosa multiflora som grundstam. Erfarenhetsmässigt kan sägas att det är mycket ovanligt att denna grundstam bildar vildskott. Om den bildar vildskott är i regel plantan för grunt planterad.

Om man vill använda rotskotten för att få nya plantor att sätta någon annanstans är det bäst och säkrast att gräva upp dem när de är i vila, d.v.s sen höst (okt-nov) eller tidig vår (mars-april).
Rotskotten har i regel inte så mycket till rotsystem, det är bara en jordstam med några rottrådar. Förslagsvis bör man första våren klippa ner grenarna ganska hårt för att kompensera för det svaga rotsystemet.

Plantor som är förökade med rotskott blir ofta något svagare i växtkraft eftersom de saknar växtkraften från grundstammen på en okulerad ros. En svagare växt kan beroende på förhållanden och önskade egenskaper både vara bra eller dåligt.


Till startsidan   Till arkivet