Välkommen!

Vi är en förening som är förälskade i gamla rosor. Därför har vi bestämt oss för att bevara, dokumentera, och sprida kunskap om Österlens rosarv. Vi har hitintills inventerat mer än 200 gamla rosor i Simrishamn, Ystad, Tomelilla, och Sjöbos kommuner. Sommaren 2009 invigdes en rosbank på Rosentorget i Simrishamn, där kring 130 av de mest värdefulla inventeringsrosorna kommer att bevaras för framtiden.

Varje sommar ställer vi till med Rosfest i Simrishamn med omnejd.
Spännande föredragsserier höst och vår.
Roskurser
Resor och utflykter
Medlemsförmån! 10% rabatt på inköp av jord och gödning

Medlem i föreningen Österlenrosor blir du genom att betala in 100 kr till bg 323-5645, märk talongen ”årsavgift”.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Else Olsson, tel. 070-73 33 407 eller e-post:

info@osterlenrosor.se

ÖSTERLENS GAMLA ROSOR

Äntligen är den här! Boken som berättar om rosorna som planterades i bondens allmogeträdgård och byarnas och fiskelägenas täppor för mer än hundra år sedan. Vackra, härdiga och tåliga rosor som överlevt till våra dagar. 
Den vackert inbundna boken är fylld av spännande roshistorier som vittnar om en särdeles stark och kärleksfull relation mellan människan och rosen på Österlen. Österlens gamla rosor innehåller 39 kapitel fördelade på 170 sidor, alla med ett rikt bildmaterial. Bokens avslutande kapitel presenterar rosorna som inventerats på Österlen och som kan besökas på Rosentorget i Simrishamn. Författaren Mia Gröndahl var en av pionjärerna bakom Österlenrosor och Rosentorget. I den egna trädgården, Killahusets trädgård i Mälarhusen, finns bortåt tusen rosor i blom varje sommar.

Recension i tidningen Kulturvinden finns att läsa här.

Boken går att köpa direkt från förlaget som har adress www.grondahlrietz.se  Medlemmar i Österlenrosor kan få 20 kr rabatt mot uppgivande av sitt medlemsnummer.

Aktuellt på Rosentorget

Nya rossorter har planterats på Rosentorget...

Hitta hit till Rosentorget....

Det är möjligt för Er att kunna införskaffa Österlenrosor till den egna trädgården. Ett urval intressanta sorter har förökats upp i begränsat antal. Först till kvarn får först mala!

Sortiment och återförsäljare

Klipp från YA 28/1 2013

Söndag 23/9 kl. 14.00

Italienska rosträdgårdar
Rosensällskapet i Skåne gjorde sommaren 2017 en resa till Italien med besök i trädgårdar, företrädesvis trädgårdar med rosinriktning. Som t.ex Roseto Botanico, en enorm privat rossamling skapad läkaren Gianfranco Fineschi, och den stora rosenträdgården Vacunae Rosea. Den mytomspunna parken Ninfa besöktes också.
Reseberättelse med Inger Falck, styrelsemedlem i Rosensällskapet i Skåne och redaktör för tidningen Nyponet. Mycket ögongodis utlovas...

Föredraget är på Österlens museum, Storgatan 24 i Simrishamn.
Entréavg. medlemmar i Österlenrosor 30 kr, övriga 60 kr.

Lördag 29/9 kl.10.00-14.00

Växtmarknad och löklördag

Tillsammans med Tjörnedala Trädgårdsförening och Österlens Trädgårdssällskap hålls det växtmarknad och löklördag i trädgården på Österlens Museum.
Eva Fristedt och Cecilia Wingård med projektet ”Narciss & Tulpan” kommer med nya lökar. Kl 10.00 berättar de om årets plantering i museiträdgården. Fritt inträde.

Österlens Rosdrottning 2018

.

Emma-Lisa Lundgren, Simrishamn, blev genom röstning av allmänheten vald till Österlens Rosdrottning 2018.

Motivering: En mycket blomster- och trädgårdsintresserad ung, modig tjej som vågade satsa och ta över Makalösa Trädgårdar Simrishamn.

Kommundirektör Diana Olsson stod för kröningen med rosenkrans på huvudet.

Österlens Rosfest 2018

Ett uppskattat inslag under rosfestveckan är möjligheten att kunna besöka ett antal privata trädgårdar. I programmet finns en mix av trädgårdar som varit med tidigare år och de som är nytillkomna. Bilder från några av årets trädgårdar finns här. (Öppnas i nytt fönster)

Rosresa 2018

Österlenrosor fick ihop en rosresa även detta år. Denna gång begav vi oss till Nordvästra Skåne med Sylvia Wihlborgs trädgård i Mölle, Fredriksdals trädgårdar och parker i Helsingborg och Cedergrens Plantskola på Råå som resmål.
Några bilder från resan finns här. (Öppnas i nytt fönster)