.

Rosentorget - lokalt klonarkiv för POM-rosor!

FN höll ett toppmöte om miljö och hållbar utveckling i Rio de Janeiro 1992. Man beslutade om tre övergripande mål:

  • Att bevara den biologiska mångfalden

  • Att nyttja mångfaldens komponenter på ett hållbart sätt

  • Att rättvist fördela nyttan av mångfaldens genetiska resurser

Sverige skrev under 1993 och efter riksdagsbeslut år 2000 påbörjades POM - programmet för odlad mångfald, Sveriges nationella program för långsiktigt bevarande och användande av våra kulturväxter. POM finansieras av näringsdepartementet via Jordbruksverket.

Första fasen var inventering som pågick 2002-2010. Ett växtupprop utlystes inom åtta olika växtgrupper, däribland rosor.
Grunden för arbetet har utgjorts av ett stort antal tips från allmänheten. Många historier om gamla rosor har kommit in vid någon av de drygt 240 ”Kom-och-visa-dagar” som arrangerats över hela landet.

Andra fasen pågick 2011-2015. Insamlat växtmaterial av rosor (ca 1 400) planterades på Fredriksdal i Helsingborg för provodling och utvärdering.

En nationell genbank med placering i Alnarp är tredje fasen. Ett urval på cirka 300 sorters rosor har nu planterats. Dessa sorter kommer även att finnas fördelade i lokala klonarkiv - Rosentorget i Simrishamn är ett med 20 olika sorter. Några av dem är Österlenrosor och har alltså funnits planterade sen tidigare, några sorter från POM har planterats hösten 2018. Två sorter har tillkommit hösten 2019.

Några av rossorterna från Mia Gröndahls Österlenrosinventering har även tagits med i POM. Skyltarna på Rosentorget över dessa sorter har fått kompletterande information.

Nummernyckel POM - Österlenrosor

POM
1363
1353
1516
1354
1341
1344
1347
Ö-ros
213
306
216
26
136
156
107
  POM
 
1348
  1349
  1345
  1342
  1357
  1232
  1478
Ö-ros
108
181
61
106
3
152
308